Pierwsza komunia

Postawa rodzica wobec dziecka w przygotowaniu do pierwszej komunii:
- wychowanie w wierze aby dziecko zachowywało Boże przykazania i kochało Boga i bliźniego jak Jezus Chrystus (nie zrzucać tego na szkołę i Kościół)
- wsparcie dziecka (nie ma trudności, których nie pokonamy)
- przekonanie dziecka, że Jezus chce się z nim spotykać, że Jezus chce aby dziecko się o Nim uczyło
- zapewnić dobrą atmosferę w domu
- mówić o miłości Boga, rozmawiać o Bogu
- nauczyć dziecko modlitwy