Zgłoszenie dziecka w parafii

Zgłoszenie dziecka następuje na pierwszym spotkaniu.

Zgłaszając podajemy dane:

Nazwisko Imię
Datę urodzenia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska rodziców
Parafię chrztu świetego

Jerzeli chrzest dziecka był w parafii innej niż nasza, trzeba dostarczyć akt chrzu w ciągu trzech miesięcy. Akt chrztu można uzyskać w kancelarii parafii gdzie chrzest się odbył.