Przygotowanie

Odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii św. podejmują rodzice dziecka.

Przygotowanie następuje w:

A) rodzinie
B) parafii
C) szkole

A) W rodzinie
W momencie chrztu dziecka rodzice zobowiązują się przed Bogiem, że dziecko doprowadzą do dojrzałości religijnej.
Rodzice kształtują u dziecka postawę wiary, modlitwy, znajomość prawd wiary i zasad chrześcijańskiego postępowania.
Rodzice dają świadectwo wiary i dobrego życia: systematyczne uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., systematyczna spowiedź, wspólna modlitwa, wspólne czytanie Pisma świętego, pomoc w nauce, zachęcanie. Z czasem przygotowanie wykracza poza dom rodzinny i obejmuje szkołę i parafię, które są wsparciem dla rodziców, zatem konieczna jest wspópraca z księdzem i katechetami.

B) W parafii
Dzieci z rodzicami uczestniczą
- we Mszy św. w niedziele i święta
- w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych
- w październiku w naborzeństwach różańcowych
- w Adwencie we Mszy św. roratniej
- w Wielkim Poście w naborzeństwach Drogi krzyżowej
- w maju w naborzeństwach majowych

C) W szkole
Pełne przygotowanie do I Komunii św. obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej od pierwszej klasy. Systematyczny udział w całym programie katechezy szkolnej jest konieczny, by dzieci mogły zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności. W klasie trzeciej szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do spowiedzi i komunii świętej.

Dzieci przystępują do I Komunii św. w strojach liturgicznych - albach.
Zadaniem rodzica jest zatroszczenie się o strój liturgiczny, książeczkę, medalik, różaniec dla dziecka.