Pierwsza spowiedź

Postawa rodzica wobec dziecka w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi:
- pewność, że rodzic kocha dziecko
- pewność, że Bóg kocha dziecko łagodnie, czule i że nie przestanie kochać
- delikatność
- zapewnienie, że spowiedź jest potrzebna w życiu duchowym
- pomoc w rozróżnianiu dobra od zła