Osobą zdolną do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nieochrzczony.

Chrzest dziecka:
Rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej dziecko do chrztu.
Przedstawiają potrzebne dokumenty:

- dokument urodzenia dziecka z USC
- świadectwo ślubu kościelnego (data i parafia sakramentu małżeństwa)
- dane osobowe rodzica chrzestnego (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
- jeżeli rodzic chrzestny jest z innej parafii – zaświadczenie ze swojej parafii, że jest godny bycia rodzicem chrzestnym

Do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- jest wyznaczony przez rodziców
- posiada intencję pełnienia tego zadania
- ukończył 16 lat (chyba że proboszcz na podstawie słusznej przyczyny uczyni wyjątek)
- jest katolikiem i przyjął już sakrament eucharystii i bierzmowania
- prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić