chronologiczny spis proboszczów i administratorów parafii

1561 Ks. Tomasz Bogdan Szaciło
1667 Ks. Marcin Stypułkowski
1718 Ks. Krzystof Kramkowski
1729-1746 Ks. Mateusz Pakoszewski
1746-1765 Ks. Jan Olszewski
1765-1771 Ks. Walenty Olszewski
1774-1775 Ks. Antoni Rakowski
1775-1818 Ks. Mikołaj Markowski
1818-1824 Ks. Jan Kanty Zawadzki
1824 Ks. Stanisław Chełstowski
1824-1830 Ks. Józef Szumowicz
1831-1838 Ks. Klemens Ratokle
1840-1865 Ks. Aleksander Grudziński
1865-1872 Ks. Jerzy Maciukiewicz
1872-1893 Ks. Tadeusz Skarzyński
1894-1901 Ks. Feliks Świątkowski
1902-1903 Ks. Łukasz Stawgatt
1903-1906 Ks. Piotr Iwanowski
1906-1912 Ks. Józef Sidorowicz
1913-1929 Ks. Wincenty Błażewicz
1929-1931 Ks. Saturnin Rostkowski
1931-1936 Ks. Józef Perkowski
1936-1940 Ks. Florian Haraburda
1940-1941 Ks. Kazimierz Szepietowski
1939-1945 Ks. Antoni Kowalczyk
1945-1951 Ks. Wincenty Gogas
1951-1958 Ks. Edward Polak
1958-1971 Ks. Stanisław Chełstowski
1971-1973 Ks. Adolf Romańczyk
1973-1989 Ks. Józef Majewski
1989-2000 Ks. Franciszek Rogowski
2000-2008 Ks. Andrzej Zienkiewicz
2008 -2020 Ks.Janusz Mroczkowski
2020- Ks. Sławomir Gagacki

Informacje zaczerpnięte z:

Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego uzupełnione własną wiedzą