PEREŁKI GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY- Rzetelny profil na temat osób zasłużonych i znanych z naszej gminy


Ks. Roch Modzelewski


Marian Golubiewski

- Nauczyciel, historyk ziemi bargłowskiej, autor książki o Bargłowie

Ks. Prałat Franciszek Rogowski

inicjator odbudowy wież kościelnych, remontu kościoła, złoceń, przebudowy prezbiterium, renowacji obrazów drogi krzyżowej, budowy wikariatu, bruku wokół kościoła, budowy stodoły, garaży, ... fundator dwóch witraży w kościele

Ks. Stanisław Łatwajtys

Fundator witraża, renowacji chrzcielnicy i wielu innych przedsięwzięć

Ks. Andrzej Zienkiewicz

inicjator renowacji elewacji zewnętrznej kościoła, marmurowej wykładki przed kościołem, szeregu prac renowacyjnych, naprawy dachu, wypoosażenia zakrysti, zakupu szaf wymiany okien na plebani...

Ks. kan. Janusz Mroczkowski

inicjator remontu plebanii, ogrzewania, zakrystii remontu i przeniesienia, renowacji bramy i wyłożenia granitem schodów przed kościołem, remontu kapliczek i figur, remontu parkanu, ogrodzenia nowego cmentarza, alejek na cmentarzach, wybrukowania parkingu przy kościele, przystosowania kaplicy przedpogrzebowej, witraży w kościele, remontu ścieżki między plebanią a kościołem, remontu furtki, usunięcia drzew na cmentarzach i wokół kościoła, wymiany okien i drzwi w wikariacie, drzwi na plebani, remontu kapliczki na Starym cmentarzu, budowy pomnika Ks Prałata Rogowskiego, organizator festynów parafialnych,

Stanisław Purwin

Fundator ziemi na której zlokalizowany jest Nowy Cmentarz

Honorata i Krystyna Łatwajtys

-Fundatorzy m. inn. witraża w prezbirterium kościoła
>