ZGŁOSZENIE POGRZEBU:
Zgłaszając pogrzeb osoby zmarłej w kancelarii przynosimy następujące dokumenty:
1)Akt zgonu z USC
- „Część przeznaczona dla administracji cmentarza” z USC - jeżeli pogrzeb ma być na cmentarzu w Bargłowie
- pozwolenie na pogrzeb - jeżeli osoba zmarła nie należała do naszej parafii
2) podajemy:
- adres zamieszkania osoby zmarłej
- sakramenty jakie osoba zmarła przyjęła przed śmiercią
- kto udzielał sakramenty przed śmiercią
- przyczynę zgonu

Kaplica pogrzebowa