Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa

1) Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej co najmniej na trzy miesiące przed ślubem w celu ustalenia z księdzem
- daty ślubu
- potrzebnych dokumentów

2) Narzeczeni mają obowiązek odbycia
- katechez przedmałżeńskich (potwierdzenie ukończenia)
- kursu w poradni rodzinnej (potwierdzenie ukończenia)

3) Narzeczeni ustalają z księdzem datę spisania protokołu przedślubnego (na nie później niż miesiąc przed ślubem)
Do spisania protokołu potrzebne są:
- dowód osobisty
- metryka chrztu św. z adnotacją o bierzmowaniu (metryka jest ważna 6 miesięcy)
- metryka bierzmowania gdy nie ma adnotacji o bierzmowaniu w metryce chrzt św.
- rok i parafia pierwszej komunii św. (wystarczy informacja)

4) Narzeczeni dostarczają do kancelarii parafialnej:
- zaświadczenie z USC (gdy ślub ma mieć skutki cywilne)
- dane świadków: imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

Narzeczeni dostarczają do kancelarii parafialnej w szczególnych przypadkach:
- odpis związku cywilnego
- akt zgonu współmałżonka
- odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa
- odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny

5) Wymagania wobec świadka:
- ukończone 18 lat
- osoba mogąca zaświadczyć o zawarciu danego związku małżeńskiego
- nie mogą być osoby aktualnie nieprzytomne, jednocześnie głuche i niewidome, psychicznie chore

Dekoracja kościoła