Dla kogo?

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest ten kto:
- został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany
- mający używanie rozumu
- odpowiednio pouczony
- właściwie dysponowany
- może odnowić przyrzeczenia chrzcielne i złożyć wyznanie wiary
- jest w pobliżu wieku rozeznania (młodzież kl. 8 szkoły podstawowej lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna)
- ma intencję przyjęcia tego sakramentu


Ci, którzy nie przyjeli bierzmowania we wskazanym wieku, powinni to uczynić przed zawarciem związku małżeńskiego.