Spotkania

Katecheza przygotowawcza prowadzi do świadomego wyznania wiary otrzymanej na chrzcie świętym oraz do umiejętności obrony chrześcijańskich przekonań wobec współczesnych zagrożeń.

Terminy spotkań 2023/2024

10 wrzesień (Niedziela) godz. 12.00
8 październik (Niedziela) godz.10.30 - Katecheza – Po co bierzmowanie?
12 listopad (Niedziela) godz. 10.30 - Katecheza – Wolność a wiara. Sakrament spowiedzi.
10 grudzień (Niedziela) godz. 10.30 - adoracja Najświetszego Sakramentu - Przynależność do Chrystusa.

styczeń - Wizyta duszpasterska w domach.
11 luty (Niedziela) godz.10.30 - Egzamin z katechizmu i modlitw.
10 marzec (Niedziela) godz.10.30 - Katecheza - Moja modlitwa.
14 kwiecień (Niedziela) godz.10.30 - Katecheza - Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba.
?12 maj (Niedziela) godz.10.30


Terminy spotkań 2022/2023

Spotkania kandydatów i rodziców kandydatów odbywają się raz w miesiącu - w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00.

25 wrzesień (Niedziela) godz. 12.00
09 październik (Niedziela) godz. 12.00 - Katecheza – Po co bierzmowanie?
13 listopad (Niedziela) godz.12.00 - Katecheza – Wolność a wiara. Sakrament spowiedzi.
11 grudzień (Niedziela) godz. 12.00 - adoracja Najświetszego Sakramentu - Przynależność do Chrystusa.

styczeń - wizyta duszpasterska w domach
12 luty (Niedziela) godz. 12.00 - Egzamin z katechizmu i modlitw.
12 marzec (Niedziela) godz. 12.00 - Katecheza - Moja modlitwa.
23 kwiecień (!!! czwarta Niedziela!!!) godz. 12.00 - Katecheza - Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba.
7 maj (Niedziela) godz. 12.00
Spowiedź przed każdą Mszą św. 14 – 18 maj
15 maj (pn) – godz. 17.30
18 maj (czw) – godz. 17.30
20 maj (sobota) godz. 17.00 - sakrament bierzmowania