Spowiedź

Warunki dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Formuła spowiedzi:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Ostatni raz byłem/byłam u spowiedzi ...
Zadaną pokutę (nie) odmówiłem / (nie) odmówiłam
Następującymi grzechami obraziłem/obraziłam Boga ...
Wiecej grzechów nie pamiętam, za wszystkie żałuję, postanawiam poprawę.
Proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.