Świadek

Bierzmowanemu powienien towarzyszyć świadek, któy ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Do przyjęcia zadania świadka może być dopuszczony ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie, albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje a gdy tych nie ma przez proboszcza
- posiada do tego wymagane kwalifikacje
- posiada intencję pełnienia tego zadania
- ukończył 16 lat (wyjątek dopuszcza słuszna przyczyna)
- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii
- prowadzi życie zgodne z wiarą
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
- wypada aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego