Modlitwy

Modlitwa o Dary Ducha Świętego
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.
O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.
O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary.
O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością.
O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

Wymagana znajomość modlitw.

Ojcze Nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga
Dziesięć Przykazań Bożych
Przykazania miłości
Pięć Przykazań Kościelnych
Główne prawdy wiary
7 grzechów głównych
5 warunków sakramentu pokuty
7 darów Ducha Świętego
Cnoty Boskie
Cnoty główne
Ostateczne rzeczy człowieka
Koronka do Bożego miłosierdzia