Po co?

Bierzmowanie jest sakramentem przez który ochrzczony
- jeszcze ściślej wiąże się z Kościołem
- otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego
aby jeszcze mocniej
- świadczyć o Chrystusie
- szerzyć wiarę słowem i uczynkiem
- bronić wiary


Bierzmowanie wyraża pragnienie:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.