Zgłoszenie

Zgłoszenie kandydata następuje na pierwszym spotkaniu.

Zgłaszając podajemy dane:

Nazwisko Imię
Datę urodzenia
Adres zamieszkania
Parafię chrztu świetego

Jeżeli chrzest był w innej parafii potrzebny jest akt chrztu. Akt chrztu można uzyskać w kancelarii parafii gdzie chrzest się odbył.